Anketa

Anketa

Što radije izaberete kod kupnje hrane?

Hrana

hrana02_m.jpg Organski proizvodi (čisti) - bez tragova kemijskih supstanci?

Konvencionalna hrana je poprskana pesticidima i herbicidima koji mogu sadržavati sastojke koji su odavno zabranjeni. Umjetna gnojiva sadržavaju sastojke koji se pokazuju stetnim po zdravlje, pogotovo kada su često konzumirani u dužem vremenskom periodu (kadmij,polyklorinski difenoli,kao i PCBs). Te kemikalije su, prema najnovijim istraživanjima, implicirana u pojavi sve većeg broja raznih oblika karcinoma, smanjenju fertiliteta u muškaraca, uzrokom raznih vrsta alergijskih reakcija kao i uzrokom astme u pojedinim slučajevima kao i raznih drugih oboljenja dišnih organa.

S druge strane, analize proizvoda koji su uzgajani prema organskim principima, pokazuju da poneki od tih proizvoda nisu potpuno lišeni tragova kemikalija.

To nije slučaj nepoštivanja principa organkog uzgoja, već do zagađenja može doći isparavanjem kemikalija sa obližnjih konvencionalno obrađivanih kultura, zagađenja podzemnih voda ,lošim transportom i uskladištenjem proizvoda.

Jedan od važnih uvjeta da se izbjegnu tragovi zagađenja organski proizvedene hrane je da se hrana uzgaja na zemlji koja nije bila obrađivana najmanje 3-5 godina, da se smanji upotreba kemikalija na konvencionalno uzgajanim površinama, zaštite podzemnih voda od zagađivanja kao i sve šira praksa proizvodnje hrane pod organskim uvjetima u budućnosti.

Ako želite biti sigurni da je hrana organska, kupujte samo onu koja ima svjetski priznati žig i certifikat organski proizvedene hrane i koja je propisno pakirana. - Piše dr. Mirjana Duvnjak - Vakos za jedan portal o zdravoj ishrani.

Životna filozofija

Svijest o zdravoj, organski proizvedenoj hrani sve više se razvija u cijelom svijetu. Naljepnica "organic" prodaje namirnicu, čak i ako je dosta skuplja od iste namirnice koja nije uzgojena organski. Šta to zapravo znači i ima li zaista razlike između jabuka ili pšenice koji su proizvedeni bez pesticida u odnosu na one uzgojene u skladu sa prirodom?

Odnedavno su se u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci pojavili plakati nevladine organizacije Econ na kojima se pod motom "Hrana zdravih ljudi" promovira organska proizvodnja u BiH koja podrazumijeva apsolutno odsustvo pesticida, hormona i vještačkog gnojiva. Ne samo da se primijeti i osjeti razlika u okusu i kvalitetu ove hrane u odnosu na drugu, već je i izuzetno bogata očuvanim vitaminima, objašnjavaju u Econu. Ovu organizaciju, koja je zapravo mreža za ekonomsku saradnju, podržavaju švedska organizacija SIDA, EU Red i irska vlada sa osnovnim ciljem: uticati na povećanje konzumacije ovako uzgojene hrane, ali i promovirati svijest o značaju zdrave prehrane i zdravog načina života.

Isprva težak zadatak, danas se pretvorio u čitavu životnu filozofiju koju uspješno prakticira na desetine domaćinstava u cijeloj zemlji koja se bave poljoprivredom i na hiljade korisnika koji kao krajnji kupci uživaju u plodovima ovakvog pristupa proizvodnji. Econ trenutno radi na tri projekta, ali težište rada je na jačanju marketinških vještina u organskoj privredi. Stoga i jesmo svjedoci pomenutih plakata i lijepo uređenih prodajnih štandova u većim tržnim centrima.

(Iz izvora magazina "Gracija")