Anketa

Anketa

Što radije izaberete kod kupnje hrane?

Upotreba hemijskih sredstava

OranjeVolovimaMala.JPG

Mi više ne oremo volovima, ali vodimo računa o ekologiji i zdravlju.

Godinama se govori u medijima da je upotreba hemijskih sredstava u poljoprivedi štetna ali na žalost i dalje ljudi upotrebljavaju, neopravdano i umjetna gnojiva, i zaštitna sredstva ne razmišljajući mnogo o posljedicama. Naravno lakše je inicijalno razasuti nekoliko vreća umjetnog gnojiva po zemlji  nego se “mučiti” sa stajskim prirodnim gnojivom a pogotovo je lakče poprskati kukuruze nego ih okopavati.  Ovo je samo jedan od primjera kako ljudi sami sebe truju. Posljedice ovakvog samotrovanja već su vidljive. Svjedoci smo pojave raznih bolesti koje su ranije bile nepoznate kao što su razni tumori  i druge savremene bolesti. Naravno nije samo nezdrava hrana koju sami sebi pripremamo jedini krivac jer tu su još zagadjenja iz auta, tvornica i razna druga zagadjenja u zraku i vodi.  Jako je teško zaštiti se od svih tih štetnih materija u zraku, vodi i hrani ali je svakako važno da počnemo da mislimo o tome kakav zrak udišemo, kakvu vodu pijemo i kakvom se hranom hranimo a još važnije da svako od nas poduzme prve korake samozaštite očuvanjem prirode kad god i gdje god je to moguće a pogotovo izborom eco zdravije hrane.

Rad na farmi MrazovacRad na farmi MrazovacRad na farmi Mrazovac
Rad na farmi MrazovacRad na farmi MrazovacRad na farmi Mrazovac