Anketa

Anketa

Što radije izaberete kod kupnje hrane?

Sijeno

Lucerka sijeno

Sijeno1Mala.jpg

Kako u ishrani ljudi tako i u ishrani životinja zdrava hrana je vrlo značajna. U lancu ishrane svaka karika je važno da je zdrava, tako da zdravija ishrana krava ima za posljedicu zdravije mlijeko koje krava daje. Na farmi Mrazovac mi i o tome vodimo računa tako da i lucerka koju proizvodimo ili livadsko sijeno, kukuruz ili bilo koja druga kultura koja se koristi za ishranu domaćih životinja je takodjer ekološki čista.

Livadsko sijeno

Sijeno3Mala.jpg

Livadsko sijeno...